چسب فیلتر

چسب فیلتر لومیناک طبق استاندارد ملی ISIRI 34 (آزمون دمای 120سانتی گراد) تولیـد شـده و جهت چـین دار کردن کاغذ فیـلتر به کار می رود. چسبندگی عالی به انواع سـطوح کاغذی، پلیمری و فلزی و مقاومت حرارتی و شیمیایی (محیط های حلالی، روغنی، بنزینی) بالا از جمله ویژگی های این محصولات می باشد.