آلیاژ و کامپاندهای پلیمری

آمیزه های پلی پروپیلن با ترکیب یک یا چند پلی اولفین و اجزای مختلفی مانند اصلاح کننده ها، پرکننده ها، مواد تقویت کننده، رنگدانه ها و مواد افزودنی تولید می شوند. این آمیزه ها با داشتن طیف وسیعی از خواص در تولید قطعات خودرو استفاده می گردند.