ایجاد تیکت
图片 لومیناک 239.1 (کیسه)

لومیناک 239.1 (کیسه)

هر 50 کیسه معادل یک پالت است.

原价: 1,860,000 تومان
现价: 1,767,000 تومان

چسب گرماذوب مخصوص نوارلبه PVC- دورپایین

商品规格

specmanager.specificationattributecategory.title.uncategorized

دمای کاربری 140-170 °C
زمان باز 50±10 ثانیه
写下您的评论
  • 只有注册用户才能使用该功能