ایجاد تیکت
图片 لومیناک 1239.7

لومیناک 1239.7

هر 25 کیسه معادل 1 پالت می باشد.

原价: 1,220,000 تومان
现价: 1,159,000 تومان

چسب گرماذوب جهت تولید لایی یقه لباس اقتصادی

商品规格

specmanager.specificationattributecategory.title.uncategorized

دمای کاربری 140-160 درجه سانتیگراد
زمان باز 15-25 ثانیه
زمان تثبیت 2-3 ثانیه
写下您的评论
  • 只有注册用户才能使用该功能