ایجاد تیکت
图片 لومیناک 1239.4

لومیناک 1239.4

هر 25 کیسه معادل 1 پالت می باشد.

原价: 1,940,000 تومان
现价: 1,843,000 تومان

چسب گرماذوب محافظ سطح

商品规格

specmanager.specificationattributecategory.title.uncategorized

دمای کاربری 130-160 درجه سانتیگراد
زمان تثبیت 1-2 ثانیه
写下您的评论
  • 只有注册用户才能使用该功能