ایجاد تیکت
图片 لومیناک 1239.1

لومیناک 1239.1

هر 25 کیسه معادل 1 پالت می باشد.

原价: 2,320,000 تومان
现价: 2,204,000 تومان

چسب گرماذوب نی چسبان اقتصادی

商品规格

specmanager.specificationattributecategory.title.uncategorized

دمای کاربری 160-180 درجه سانتیگراد
زمان باز 10-20 ثانیه
زمان تثبیت 1-2 ثانیه
写下您的评论
  • 只有注册用户才能使用该功能