همکاران

 

 
Avatar

مهدی نجار دیسفانی

سمت: مدیرعامل
 
Avatar

نرگس علیزاده

سمت:رئیس هیئت مدیره
 
Avatar

حسن نجار دیسفانی

سمت:عضو هیئت مدیره
 
Avatar

داوود بوربور

سمت:مدیر بازاریابی و فروش
رایانامه:
davood.bourbour.bg@gmail.com
شماره تماس:
09121569495
 
Avatar

سیامک قاسمی

سمت:رئیس بازاریابی و فروش
(محصولات صنایع چوب)
رایانامه:
siamak.ghasemi.bg@gmail.com
شماره تماس:
09905528597
 
Avatar

محمدحسین جعفری

سمت:رئیس بازاریابی و فروش
(سایر صنایع)
رایانامه:
smh.jafari.bg@gmail.com
شماره تماس:
09121947763
 
Avatar

محمدعلی شاهین صفا

سمت:کارشناس فروش
رایانامه:
mohammadali.shahin.bg@gmail.com
شماره تماس:
09905528560
 
Avatar

بهنوش یوسفیان

سمت:کارشناس خدمات فروش
رایانامه:
behnoosh.yousefian.bg@gmail.com
شماره تماس:
09905528583
 
Avatar

فرهاد مرادقلی

سمت:رئیس فناوری اطلاعات
رایانامه:
farhad.moradgholi.bg@gmail.com
 
Avatar

احمد داورزنی

سمت:کارشناس فناوری اطلاعات
رایانامه:
ahmad.davarzani.bg@gmail.com
 
Avatar

محمد شهبازی

سمت:رئیس تبلیغات
رایانامه:
mohammad.shahbazi.bg@gmail.com
 
Avatar

محسن یقین لو

سمت:کارشناس تبلیغات و بازاریابی
رایانامه:
mohsen.yaghinloo.bg@gmail.com
 
Avatar

نازی آرزوفر

سمت:کارشناس طراحی و گرافیست
رایانامه:
nazi.arezoofar.bg@gmail.com
 
Avatar

امیرحسین عاملی

سمت:کارشناس روابط عمومی
رایانامه:
amirhosein.ameli.bg@gmail.com
 
Avatar

رضا معینی

سمت:کارشناس ارشد صادرات
رایانامه:
reza.moeeni.bg@gmail.com
شماره تماس:
09905528562
 
Avatar

محسن صرافی

سمت:رئیس تحقیق و توسعه
رایانامه:
mohsen.sarrafi.bg@gmail.com
 
Avatar

سیدجلال کیا

سمت: کارشناس تحقیق و توسعه
رایانامه:
jalal.kia.bg@gmail.com
 
Avatar

مرتضی قاضی خانی

سمت: مشاور تحقیق و توسعه
رایانامه:
morteza.ghazikhani.bg@gmail.com
 
Avatar

فهیمه رشیدی

سمت:کارشناس کنترل و کیفیت
رایانامه:
fahime.rashidi.bg@gmail.com
 
Avatar

سید ابوالفضل فصیحی

سمت:رئیس حسابداری
رایانامه:
abolfazl.fasihi.bg@gmail.com
 
Avatar

محمدرضا نجار

سمت:کارشناس ارشد مالی
رایانامه:
mohammadreza.najjar.bg@gmail.com
 
Avatar

مرجان امیری

سمت:کارشناس حسابداری
رایانامه:
marjan.amiri.bg@gmail.com
 
Avatar

مهرداد الوانی

سمت:کارشناس ارشد حسابداری صنعتی
رایانامه:
mehrdad.alvani.bg@gmail.com
 
Avatar

فرزاد میرچناری

سمت:خزانه دار
رایانامه:
farzad.mirchenari.bg@gmail.com
 
Avatar

مجتبی کاظملو

سمت:حسابدار
رایانامه:
mojtaba.kazemlo.bg@gmail.com
 
Avatar

سمیه السادات حسینی

سمت:کارشناس حسابدار فروش
رایانامه:
somayeh.hoseini.bg@gmail.com
 
Avatar

محسن معصومی

سمت:سرپرست فروشگاه
رایانامه:
mohsen.masoumi.bg@gmail.com
شماره تماس:
09905528576
 
Avatar

مژگان جعفرزاده

سمت:سرپرست فروش و بازاریابی
رایانامه:
mozhgan.jafarzadeh.bg@gmail.com
شماره تماس:
09905528577
 
Avatar

مهدی جعفری

سمت:انباردار
رایانامه:
mehdi.jafari.bg@gmail.com
 
Avatar

مهدی محمودزاده

سمت:رئیس اداری و پشتیبانی
رایانامه:
mehdi.mahmoodzadeh.bg@gmail.com
 
Avatar

مه لقا لقایی

سمت:کارشناس اداری و پشتیبانی
رایانامه:
mahlagha.laghaee.bg@gmail.com
 
Avatar

مسیح راستی

سمت:رئیس منابع انسانی
رایانامه:
masih.rasty.bg@gmail.com
 
Avatar

سارا خراسانی

سمت:کارشناس منابع انسانی
رایانامه:
sara.khorasani.bg@gmail.com
 
Avatar

شادمان جهان تبار

سمت:کارشناس منابع انسانی
رایانامه:
shademan.jahantabar.bg@gmail.com
 
Avatar

حسین بدرخانی

سمت: مدیر کارخانه
رایانامه:
hosein.badrkhani.bg@gmail.com
 
Avatar

مسعود رخشانی

سمت:مدیر تولید
رایانامه:
masoud.rakhshani.bg@gmail.com