ایجاد تیکت
图片 لومیناک 639 (کیسه)

لومیناک 639 (کیسه)

چسب گرماذوب مخصوص نوارلبه PVC

原价: 2,640,000 تومان
现价: 2,508,000 تومان
商品规格

specmanager.specificationattributecategory.title.uncategorized

دمای کاربری 170-190 °C
زمان باز 40-60 ثانیه
写下您的评论
  • 只有注册用户才能使用该功能