ایجاد تیکت
图片 لومیناک 139.1 (کیسه)

لومیناک 139.1 (کیسه)

هر 50 کیسه معادل 1 پالت است.

原价: 1,660,000 تومان
现价: 1,577,000 تومان

چسب گرماذوب مخصوص نوارلبه PVC

商品规格

specmanager.specificationattributecategory.title.uncategorized

دمای کاربری 170-190 °C
زمان باز 50±10 ثانیه
写下您的评论
  • 只有注册用户才能使用该功能