ایجاد تیکت
لومیناک 139.1

لومیناک 139.1 (سطل)

هر 48 سطل معادل 1 پالت می باشد.

पुरानी कीमत: 14,94,000 تومان
मूल्य: 14,19,300 تومان

چسب گرماذوب مخصوص نوارلبه PVC

उत्पाद विनिर्देशों

specmanager.specificationattributecategory.title.uncategorized

دمای کاربری 170-190 °C
زمان باز 40-60 ثانیه
अपनी खुद की समीक्षा लिखें
  • केवल पंजीकृत उपयोगकर्ता समीक्षाएं लिख सकते हैं