ایجاد تیکت
لومیناک 139.1

لومیناک 139.1 (سطل)

هر 48 سطل معادل 1 پالت می باشد.

原价: 1,494,000 تومان
现价: 1,419,300 تومان

چسب گرماذوب مخصوص نوارلبه PVC

商品规格

specmanager.specificationattributecategory.title.uncategorized

دمای کاربری 170-190 °C
زمان باز 40-60 ثانیه
写下您的评论
  • 只有注册用户才能使用该功能